Dancing fountain and Jua the dancing fire

Saturday 4 th August   21.30 - 23.00 

Dancing fountain and "Jua" the dancing fire