RIMANDATA a data da destinarsi -Rassegna Cinematografica e spettacoli teatrali