RIMANDATA a data da destinarsi - Rassegna Cinematografica e spettacoli teatrali